TISCO Financial Group TISCO Bank Tisco Securities Tisco Asset
Telephone: +66 2633 6000 Contact Tisco Bank
ประกาศขายทรัพย์สิน
- ทรัพย์สินของธนาคาร
- ประมูลทรัพย์สินธนาคารผ่านกรมบังคับคดี
ประมูลรถยนต์
- ตารางประมูลรถยนต์
- ผลการประมูลรถยนต์
หน้าแรก> ลูกค้าบุคคล> ประมูลรถยนต์> ผลการประมูลรถยนต์
บริการธนาคาร

ผลการประมูลรถยนต์

แสดง 18 รายการ จำนวน 1 หน้า
1
ประจำวันที่
จังหวัด
สถานที่
ดำเนินการโดย
2 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพฯ ซอยสถานฑูตลาว บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)
12 พฤษภาคม 2562 นนทบุรี ถนนติวานนท์ บริษัท สากลการประมูล จำกัด
13 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพฯ ถนนบางนา-ตราด กม.4 บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
15 พฤษภาคม 2562 นครราชสีมา สี่แยกพีกาซัส ซอยขนมจีนประโดก บริษัท สากลการประมูล จำกัด
16 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพฯ ซอยสถานฑูตลาว บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)
19 พฤษภาคม 2562 นนทบุรี ถนนติวานนท์ บริษัท สากลการประมูล จำกัด
23 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพฯ ซอยสถานฑูตลาว บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)
24 พฤษภาคม 2562 เชียงใหม่ แยกพืชสวนโลก ถนน อ.หางดง - เชียงใหม่ บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)
26 พฤษภาคม 2562 นนทบุรี ถนนติวานนท์ บริษัท สากลการประมูล จำกัด
28 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพฯ ถนนบางนา-ตราด กม.4 บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
30 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพฯ ซอยสถานฑูตลาว บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)
2 มิถุนายน 2562 นนทบุรี ถนนติวานนท์ บริษัท สากลการประมูล จำกัด
6 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ ซอยสถานฑูตลาว บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)
9 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ ซอยสถานฑูตลาว บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)
10 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ ถนนบางนา-ตราด กม.4 บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
12 มิถุนายน 2562 นครราชสีมา สี่แยกพีกาซัส ซอยขนมจีนประโดก บริษัท สากลการประมูล จำกัด
13 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ ซอยสถานฑูตลาว บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)
16 มิถุนายน 2562 นนทบุรี ถนนติวานนท์ บริษัท สากลการประมูล จำกัด

 

 

Online Services
About Us News
Jobs @ TISCO
Sitemap Contact Us
Tisco Bank Public Company limited.
Privacy Policy Disclaimer